Blijgedacht


Wat is HSP?

Hoogsensitieve personen hebben een extra gevoelig centraal zenuwstelsel en verwerken informatie op een dieper niveau. Dit is hét belangrijkste kenmerk van hoogsensitiviteit. De 3 andere kenmerken zouden eerder een gevolg zijn van deze diepgaande verwerking (Acevedo,2014). Elaine Aron, de grondlegster van het begrip ‘hoogsensitiviteit’, benoemt deze 4 belangrijke kenmerken van HSP. Hieronder vind je een kort overzicht met een woordje uitleg.

D = diepgaande verwerking van prikkels en informatie;

O = overstimulatie of overprikkeling;

E = emotionele intensiteit (vertonen een intensere reactie op zowel positieve als negatieve prikkels); de E staat ook voor empathie of ‘inlevingsvermogen’;

S = sensorische sensitiviteit, gekenmerkt door opmerkzaamheid en oog hebben voor detail

Iedere persoon met HSP, zowel volwassenen als kinderen, reageert op hun eigen manier op alle binnenkomende prikkels en verwerken ze ook op hun eigen manier. Zo kan de ene persoon met HSP erg fel reageren op bijvoorbeeld visuele prikkels terwijl dit voor een andere hoogsensitieve persoon helemaal geen reden tot overprikkeling hoeft te zijn. Deze hoogstpersoonlijke manier van prikkelverwerking maakt dan ook dat ieder kind en iedere volwassene zijn/haar eigen aanpak nodig heeft.

Belangrijk om te weten is dat HSP niet noodzakelijk een probleem is.

Integendeel zelfs, het kan een grote troef zijn!